15.03.2016

Tisk vizitek, letáků, plakátu, kalendářů, brožur

připravujeme tiskoviny od sazby textů, přes zapracování obrazových grafik a fotografií,včetně jejich úprav,
korekcí a retuší až po konečný zlom do podoby budoucího tištěného dokumentu. Případně zpracujeme Vaše podklady dodané v různém stupni rozpracování. Podstatná je přímá návaznost na tisk a další zpracování se zahrnutím technologických znalostí a zásad.
Pro sazbu a zlom je používán program Adobe InDesign, pro práci s grafikou programy Adobe Illustrator a Photoshop.
Výstupními daty pro CtP je zpravidla kompozitní soubor PDF.